1997 Sjærgårdsløye på Fanøya.

Previous Home Next

Bildet er stjælt frå Batalden si heimeside (unskyld)

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken