Veikingkonvoien 2002
Foto: Dag Magne Knapstad
Previous Home Next

110-1094_IMG
Mellingen har gått over i Dataalderen og fått innstallert nytt kassaaparat og betalingsteminal. 
  Det gamle apparatet ble fortsatt flittig brukt.

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken