Veikingkonvoien 2002
Foto: Dag Magne Knapstad
Previous Home Next

111-1101_IMG
Vidar Nupen  gjekk frå båt til båt og samla inn konvoi avgifta på kr. 5,50 pr. båt under 30 fot. 
Mange meinte at Veikingane var begynt å bli griske, og klagde over den store prisauka på  
heile 23 % frå førre år  Noko som Veikingkonvoien berre kan beklage
  , men føler seg heilt uskuldig dratt inn i det, . 
og råder dei  heller å sende klaga til staten, som innførde mos på frimerker. 

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken