Generalforsamlinga 

General

Generalinspektør 

Generalsekretær

Vidar Nupen vidarnupen@gmail.com
Mobil: 97536021

 

Dag Magne Knapstad 
knapstad@c2i.net 
Tlf:577 40 887
Mobil: 90505161

Web-redaktør 

Dag Roald Bjerk
dag@skyssbat.no
Tlf:
577 40 507
Mobil: 99268400

Leiinga i Veikingkonvoien er bygd opp reint anarkistisk utan val og andre demokratiske rettigheitar.  Generalane har all makt og mynde som dei utøve med ein streng disiplin og stor autoritet.

Veikingkonvoien
1997 - 2017
6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 18.08.16