Florø - Fanøy - Stavang
Fredag 23. til Sundag 25. juni 2017
(Veik - Vannfør - Visjonær)

  Bildet er fra gjestehamna på Herland

Veikingkonvoien ble starta opp i 1997 som ein "jippo" til sin storebror Vikingkonvoien som gjekk frå Florø i "vesterveg" og skulle til Shetland, Orkenøya og Island. Då det vart mange igjen som verke hadde stor nok båt eller mot nok ("Veik") til å bli med, (Der av ordet "veiking") starta me tanken på å skipa til ein noko nedskalert konvoi i skjergarden rundt Florø. Etter mykje moro og  "skandalar" i lokalavisene i fylke, gjekk konvoien av stad etter planen, og den blei utrulig vellukka. Noko som førde til at det blei eit folkekrav om å la det bli ei årleg hending, og slik blei det.  Så lenge grendalaga på øyene vil ha oss, folk stiller på konvoien, og me i leiinga synes det er moro, så fortsette konvoien åe etter år
Veikingfondet 
Veikingkonvoien er eit ikkje kommersielt føretak. Storparten av inntektene går til grendelaga og tilskiparane på øyane me vitjar. Konvoiavgifta (som fylgjer takstane for posverkets brevporto) og anna inntekt (minus diverse svinn) går inn i "Veiking fondet" og vert med ujevne tidsintervaller delt ut til lag og personar som fremmer kystkultur blant barn og unge i kystnære strøk i kommunen.
Ønsker tekst og billete frå konvoiane
Vi har dessverre ikke fått inn alt som er skrevet om konvoien enda, så er det nokon som har tekst eller bilete frå konvoien/konvoiene, så send dei til oss på post@veikingkonvoien.com Så er du med på å hjelpe oss med å samle konvoiens historie.
 
Veikingkonvoien nå også på Facebook
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veik - Vågleg - Vitlaus

Konvoien har no vore avvikla 20 gonger og gått til fyljande stader . 
År Rute Slagord
2017 Florø - Faanøy - Stavang Veik - Vannfør - Visjonær
2016 Florø - Herland - Værlandet Veik - Vågleg - Vitlaus
2015 Florø - Færøykavlen - Svanøy Veik - Vaklande Villfaren
2014 Florø - Fanøy - Barekstad Veik - Veksande - Viljesterk
2013 Florø - Askrova - Rognaldsvåg Veik - Var - Vinglete
2012 Florø - Svanøy - Vevring  Veik - Varm - Velfødd
2011 Florø - Fanøy - Askrova Veik  - Vinnande - Von
2010 Florø - Stavang - Eikefjord Veik - Våryr - Viljesterk
2009 Florø - Litle Høydalen - Svanøy Veik - Vrang - Vedunderlig
2008 Florø - Bareksta - Fanøy Veik - Vittig - Volumiøs
2007 Florø - Stavang - Rognaldsvåg Veik - Vedvarende - Vassekte
2006 Florø - Rota - Fanøy Veik - Vital - Vidsynt
2005 Florø - Rognaldsvåg - Askrova Veik - Vis - Vilter
2004 Florø - Stavang - Svanøy Veik - Ven - Varm
2003 Florø - Rognaldsvåg - Fanøy Veik - Vågal - Vanedannende
2002 Florø - Askrova - Svanøy Veik - Vennlig - Viril
2001 Florø - Stavang - Rota Veik -
2000 Florø - Rognaldsvåg - Fanøy  Veik - Vill - Vaken
1999 Florø - Stavang - Svanøy Veik - Våt -
1998 Florø - Stavang - Askrova Veik - Vakker - Villig
1997 Florø - Stavang - Fanøy Veik - Vag - Varsam

Veikingkonvoien har utvikla seg til å bli ein konvoi for alle, der både unge og gamle, samt barnefamiliar samlast og har det triveleg saman.

Veikingkonvoien
1997 - 2017
6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 18.08.16