Florø - Fanøy - Barekstad
Fredag 27. til Sundag 29. juni 2014
(Veik - Veksande - Viljesterk)

Evneveike, men gåvmilde
VEIKINGFONDET: Dag Knapstad auste ut pengar på vegner av Veikingfondet til Brandsøy Velforeining og Sørstrand Folkepark. - Vi har ikkje syltetøyglas i dag, men vi har bøtter med pengar, seier Knapstad. Foto: Maiken Aa. Solbakken

Firdaposten  20.06.2014  av Maiken Aa. Solbakken

Dag Magne Knapstad i Veikingkonvoi-styret overrekte fredag to pengegåver til kystnære prosjekt. 25.000,- til benkar og bord på leira i Brandsøy, og 15.000,- til grillar på Flatholmen på Sørstrand Folkepark.

Konvoigeneralen er i eksil på Sunnmøre så æra av overrekkinga fell til generalinspektør Dag Magne Knapstad. Han har saman med Nupen og Dag Bjerck vore med sidan byrjinga av konvoien for 18 år sidan. Ei veke før årets Veikingkonvoi går av stabelen har styret donere pengar til lokale formål.

– Vi tenkte det var på tide med nok ei utdeling av nedsylta pengar frå Veikingfondet. No har vi samla saman alle syltetøyglasa med myntar som har vorte akkumulert opp gjennom åra og bestemt oss for å dele med andre. Vi er evneveike, men gåvmilde. I statuttane til Veikingfondet står det at pengane skal nyttast til kulturtiltak for born og unge i utkantstrøk, seier Dag Magne Knapstad medan han les opp eit skriv frå konvoigeneral Nupen.

– Vi håpar at dette er med på å gje flest mogleg gode opplevingar i og ved sjøen, at born får betre tilvenjing til vatn og auka symjeferdigheiter, samt at barnefamiliar og andre får eit lågterskeltilbod til sosiale og fysiske aktivitetar, seier.

Skal sette opp bord og benkar

Iselin Ytre-Hauge i Brandøy Velforeining seier pengane går til å få i gong arbeidet på badeplassen Leira i Brandsøy.

– Pengane skal gå til bord og stolar i stein på badeplassen, og om det er noko til overs håpar vi å forbetre stien ned hit. Vi har fleire langtidsplanar som involverer å få opp ein leikeplass, utbetre av tilkomstvegen og generelt gjere dette området meir tilgjengeleg for folk, seier ho.

Veikingane har presisert at benkane og borda må komme frå lokal stein frå Løkkebø.

– Det er vanskeleg å få tak i midlar, så vi er svært glade for å få denne donasjonen. Det gjer at vi kan komme i gang med det kortsiktige arbeidet og få laga benkar og bord i stein.

Utbetre flatholmen

Også Magne Hovland i Sørstrand Folkepark seier pengane kjem godt med. Pengane er øyremerkt til Flatholmen som ligg heilt sør i uteområdet, og ifølgje Hovland er det mykje som står att.

– Der er det både utbetring av veg, og fleire badebrygger som skal setjast opp. Pengane kjem godt med og vi er veldig takksame for gåva, seier han.

 

Gå til Presseoversikt for 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

[Konvoiane/2014/VK-Meny-97-vertikal.htm]