Konvoi nr. 6   (Veik - Vennleg - Viril)
28. til 30. juni 2002
Veikingane med i Kinnaspelet ??
Florø –
Kinn ?????

 

Kvar neste års konvoi vil fare er enda ikkje avgjort. og vil ikkje bli lansert før etter generalforsamlinga ein gang ut på vinteren

Veikingkonvoien: 28.11.2001 av: Dag Magne Knapstad

Veikingane med i Kinnaspelet????

Sidan at Kinnaspelet, Irskfestival og Sildebordet har flytta seg til konvoihelga vår, er det føreslege vi at vi legg konvoien til Kinn, og bruker ekte Veikingar i staden for vikingane i spelet. 
 

Me trur det vil heve realismen og truværa til spelet vesentleg.  Tenk berre effekten tå 100 veiking båtar sigle inn i vika, for så å gå i land på spelet ????? 

Me har endå ikkje kontakta sokneprest Stubbhaug og lagt fram planane våre, men regner med at det ikkje vil bli noko problem, då dei kvart år søke etter statistar.  

Har de nokre forslag tol konvoien, så ta kontakt. Me i styret har alle rettar til å avgjere tid og stad, samt programendringar utan forvarsel utar at me treng å stå til rette for det, og bli saksøkt

Vel møøøtt i 2002!  

 

 

 

 

 

 

1998 Florø-Stavang-Askrova

 

 

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken