Konvoi nr. 5
Florø – Stavang –
Rota
Program
 2001

 

 

Fredag 22. juni:  
17:00 Samling på Florøvika.
17:30 Revelje – avgang, snauaste vegen til Stavang
19:00 Ankjem Stavang, 
19:30 Velkomsttale, hylling, ovasjonar og inn viing av nye Stavang Marina.

  - Grill og gitar
  - Song og spel på kaia

21:00 Dans på brygga med "Hela i Taket"   lettare servering
.
Lørdag 23. juni:
07:55 Revelje
09:00 Felles frukost på kroa/kaia
- Høve til proviantering hoa A. Haave
12:00 Revelje – avgang,  Rute: sør om Stavøya - Veiesundet- Ausa - Havreneset - Rotavågen
14:00 Land kjenning på Rota 
   - Velkomsttale på Rota
   -
Sal av mat og drykk  
18:00 MS Atløy starter båt rute til Rota
19:00 Vi går turrskodd over til Rota.
21:00 "Rotstokk".  Jonsok jam  med lokale artistar og kunstnarar som: Torstein Kvenås, Vidar Nupen, Laban, Edvind Helgheim, Knut Hjermann, Laban, Ugras, ++++++
23:00 Jonsokbålet på Klubben vert tent. "Du skal ikkje sove burt sumarnatta?" 
23:30 "Rotstokk" konsert på Rota med Rock & Blues bandet Bomb Fishing.
02:00 Song og spel i gavl og kratt, natt????.
Sundag 24. juni:
08:55 Revelje  
09:00 Frukost
08:55 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.

Vi forbeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utar at vi kan bli saksøkt

Vel møøøtt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2009
 6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 22.09.08 av  © Linken