Florø - Litle Høydal - Svanøy
Fredag 26. til Sundag 28. juni 2009
(Veik - Vrang - Vidunderlig )

Svanøybukt

Vyrde Veiking!     
Etter 13 konvoier overgår me oss sjølve. Me har også i år våga oss til å utvide horisonten i 2009 og, Vi vil freiste å våge oss ut i ukjendt fatvatten og prøve oss på å vitja Litle Høydaleni år.

Fredag 26. juni,  Florø - Litle Høydal
Fredagen startar vi som vanlig samla på Florøvika, og sigler strakaste  vegen inn fjorden til Litle Høydal. Her er det i tillegg til rutebåt kaia, lagt ut 200 m med flytebrygge.Så det skulle være god plass for alle å legge til. Her blir det muligheter å besøke Motormuseet med gamle båtmotorer. Det blir og avduking av uoppdaga helleristninnger Ved grendahuset rigga for servering og dans  med gruppa "Fant" utover i dei små timane.

Laurdag 27. juni,
Litle Høydal  - Svanøy
Laurdag vaknar vi sjølvsagt til strålande solskin! Etter sortering av mjølkeglass,  fendrar, dreggtau, dieselfilter, formloff og solbadolje, dukkar vonleg startsveiva fram slik at motoren tek til å dunke. Då dunkar vi oss sørover til Svanøya  Lørdagen er altid fammiledagen, der en får god tid til å utforske øya. På Svanøy er det mykje å sjå. En kan besøke hovedgården, Hjortefarmen, Svanøy galleri. Det fins mange oppmerkede turstier. På Leiren er det er nydelige bademuligheter for de små Her kan en spele strandvollyball og grille. Så det er berre å BRUKE ØYA! Heile dagen får en kjøpt mat og drikke på kaiområdet. På kvelden Det blir dans med "Veikingarna" (Nybø Band) og mykje anna moro. Denne laurdagen bør det vere litt av kvart for ungar og familiefolk å ta seg til utover dagen.

Til liks med tidlegare år, er det grendelaga og lokale eldsjeler som gjer alt arbeidet. Vi i konvoileiinga er som vanleg nøgd med rosande omtale og eit kyss på kinnet. Elles er det sjølvsagt viktig for oss at konvoien går fint føre seg, utan slåsting, båtfyll og anna farkeskap. Reknar med at alle veikingar gjer sitt til at desse strandhogga vert til gode opplevingar for alle.

Konvoiavgifta er indeksregulert, og fyljer takstane til Postverkets porto for A-post. Vi komm oss ikkje i mål uten prisstigning i år, og den er no beklagelig vis no komen opp i kr 8,- pr. båt. .

Konvoiavgifta betalar ein ved landligge på Litle Høydalen eller Svanøy . Båtar over 30 fot må ut med dobbel avgift, mens kajakkar går som tidlegare år som B-post.

Veeel møøøtt!! 

Hugs å kjøpe Årets T-skjorte og Veiking-kalott!!!

For dei som ikkje har eigen båt er det mulig å komme seg til Svanøya med rutebåt
 

Me i Veikingkonvoien vil oppfordre konvoifolket til å nytte dei tilboda grendalaga og nærbutikkane på øyene me vitjar har. Då er dykk med på å halde liv i bygdene og lokalsamfunna.

Veeel møøøtt i Veiking i 2009 !! 

Svanøya har nærbutikk, så bruk den til proviantering.

Nokre aktuelle lenkje til heimeside og skriv.

Litle Høydal Svannøy
Motormuseum Svanøy

Hjortesenteret.

Historie om Svanøy

Last ned programmet i PDF-format her:

Skriv det ut 2-sidig, så kan du brette det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2012
6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 04.11.11 av  © Linken