Florø - Fanøy - Askrova
Fredag 24. til Sundag 26. juni 2011
(Veik - Vinnande - Von  )

Presseoversikt

Veikingkonvoien nominert til fylkeskulturprisen

I Sogn og Fjordane kan det å sige ein tur med snekka, resultere i kulturpris.

 Under kyndig leiing av veikingadmiral Vidar Nupen, har arrangementet balla på seg når det gjeld både innhald, humor og mediemerksemd. Men sjela ligg fast; konvoirutene strekkjer seg sjeldan lenger enn til kommunegrensa. Med ei deltakaravgift som blir indeksregulert i takt med kostnaden for A-post i Norge, har det blitt eit folkeleg arrangement som alle har råd til - sjølv dei med altfor dyre båtar.  [Les meir]

 
 

Gå til Presseoversikt for 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova