Florø - Fanøy - Stavang
Fredag 23. til Sundag 25. juni 2017
(Veik - Vannfør - Visjonær)

Fredag 23. juni  
Florø - Fanøy
17:45 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
18:00 Revelje – avgang mot Fanøy
19:00 Landkjenning på Fanøy

19:30

Salg av Veikingskjorte

*

Sal av grullmat og drikke
22:00 Dans
24:00 Kveldsmat
25:00 "Song og spel i gavl og kratt"
   
Laurdag 24. juni
Fanøy - Stavang
12:00 Revelje –  avgang mot Fanøya eller frå der du måtte være
13:30 Land kjenning i Stavang
  Song, spel og konserter
  Leikar og konkurransar for ungane

*

Sal av grullmat og drikke
* Song og spel

???

Trubadur festival
22:00 Dans
24:00 Kveldsmat
25:00 Jag vil ha dig!
Sundag 26. juni
 Stavang - Heim
08:55 Revelje   -  Frokost
11:00 Høgmesse (hugs radio!)
Slutt Heimreise etter eget ønske.

Programmet er kun ein peikepinn på kva som kan skje. Jo nærmere konvoien ein kjem jo meir treffsikkert vil det bli. Så me forebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utan at me kan bli saksøkt eller stilt til ansvar for noko.

100% fornøyd eller pengane tilbake.


Også i år ynskje me at våre konvoideltakare skal være 100% fornøgd?  Skulle me mislukkast i det, kan du søke om å få tilbakebetalt konvoiavgifta. Klagen må komme inn skriftlig frå skipperen på fartøyet, der det må begrunner kva som gjekk gale.

Vel møøøtt i "veiking" i 2017!  

Last ned årets VEIKINGPROGRAM og  PLAKAT. Skriv det ut og gi det til venner og bekjendte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien
1997 - 2017
6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 18.08.16