Florø - Stavang - Svanøy 
Fredag 25. til 27. juni 2004
(Veik - Ven - Varm)

Sponsorar

Stavang Marina ANS
6944 Stavang 

tlf: 57746444
Anders Haave as 
tlf: 57748600
Fører rått og råte


Me trykker Veiking T-skjorta

Einaste fortenesta ein sponsor får er heider, samt og få sjå namnet sitt på den årlege Veiking T-skjorta  
Sidan desse firma er so blåøygde å bruke sine   på Veikingkonvoien, så er det ein stor mogeligheit at også du kan gjære ein god handel med dei. Trykk på deira bumerke for å vitja deira heimesida.

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken