Florø - Stavang - Svanøy 
Fredag 25. til 27. juni 2004
(Veik - Ven - Varm)

Program

Fredag 25. juni:
17:00 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
17:30 Revelje – avgang

*

Snauaste vegen til Stavang
18:30 Stavang
* Velkomsttale, trekkspel hylling og ovasjonar.
* Innkreving av konvoiavgifta
* Song og spel på kaiene
* Sal av graut og grillmat og slike ting.
21:00 Brygge dans med Gilbey's
* Lettare servering på bua
* Du skal ikkje sove burt sumarnatta.
Lørdag 26. juni:
07:55 Revelje
10:00 Gratis felles frukost på kaia

*

Høve til proviantering
12:00 Revelje – avgang frå Stavang
12:30 Land kjenning på Svanøy
12:30 Åpning av Internasjonal Røykelaks festival med Terje Væss
13:00 Galleri Svanøe Åpnes av Lidvin Osland
13:00 -14:00 Omvisninger Hovedgården (3 stk…?)
13:30 Buss til Kvalstad, omvisning…
14:00 -16:00 ”Stunt Ness” konkurranse, tilberedning….
16:30 Åpning av Nordsjøløypa
  Omvisning Marø Havbruk
21:00 :Dans med Terje Nyhammar
25:00 Song og spel i gavl og kratt
Sundag 27. juni:
08:55 Revelje  
11:00 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.

Dette programmet er langt i fra komplett, og vil bli utvida etter kvart vi nærmer oss seglingsdatoen Vi førebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utar at vi kan bli saksøkt

Vel møøøtt i "veiking" i 2004!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2009
 6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 22.09.08 av  © Linken