Konvoi nr. 6  (Veik - Vennleg - Viril)
Florø - Askrova - Svanøy 
Fredag 28. til 30. juni 2002
 
                   
SPONSOR


Me har trykt Veiking T-skjorta

Einaste fortenesta ein sponsor får er heider, samt og få sjå namnet sitt på den årlege Veiking T-skjorta  
Sidan desse firma er so blåøygde å bruke sine   på Veikingkonvoien, så er det ein stor mogeligheit at også du kan gjære ein god handel med dei. Trykk på deira bumerke for å vitja deira heimesida.    

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken