Konvoi nr. 6    (Veik - Vennleg - Viril)
Florø - Askrova - Svanøy 
Fredag 28. til 30. juni 2002

                      PROGRAM

Fredag 28. juni:
17:00 Samling på Florøvika.
17:30 Revelje – avgang, snauaste vegen til Askrova
18:30 Ankjem Askrova 
19:00 Velkomsttale, hylling, ovasjonar

  - Innkrevjing av konvoiavgifta
  - Sal av grill mat, skaldyr m/meir 
  - Song og spel på kaia

20:00 Kappestrid mylja Veikingar og lokale.  Blåsekasting mm...
21:00 Ute dans med Værland bandet "Havet"  (Nybø Band)
Lørdag 29. juni:
07:55 Revelje
09:00 Frukost
- Høve til proviantering hjå .....
12:00 Revelje – avgang,  til Svanøy
13:30 Land kjenning på Svanøy 
   - Velkomst tale 
   -
Sal av mat og drykk  
15:00 Ymse aktivitetar ut over dagen for born og vaksne.  
   -
Ridning
 
   -
Omvisning på Hovud Garden og
  Hjorte Senteret   
   -
Bading ++++
22:00 Dans med ein dugande spelemann frå Bergen by, så da e ingen grunn til å "Sove burt sumarnatta?" 
02:00 Song og spel i gavl og kratt, natt????.
Sundag 30. juni:
08:55 Revelje  
09:00 Frukost
11:00 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.

Vi førebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utar at vi kan bli saksøkt
Vel møøøtt i "veiking"!  

 

 

 

 

 

 

1998 Florø-Stavang-Askrova

 

 

Veikingkonvoien
Brandsøy,  6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com 

Revidert: 31.03.03 av  © Linken