Florø - Rota - Fanøy
Fredag 23. til Sundag 25. juni 2006
(Veik - Vital - Vidsynt)

Program

Fredag 23. juni: St. hansafta
17:30 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
18:00 Revelje – avgang til Rota

*

En omveg rundt Rota til Rota

*

MS Atløy starter båtruta Fugleskjærskaia - Rota
18:15 Rota
* Landkjenning og fortøyning
* Velkomst
* Sal av Veiking effektar & innkreving av konvoiavgift 
* Sal av grillmat og tilbehør
20:00 Rotstok
  Jonsok jam med lokale band og artister. [Sjå programmet]
22:00 Bål tenning:
  St.hans bålet tennes av Lions
*

 

Rotstok: Midsumardans med BBO på betong plattingen på Rota
* Du skal ikkje sove burt midt sumarnatta.
Laurdag 24. juni:
09:00 Oppvaking & Frukost
12:30 Samling på Florøvika.
13:00 Revelje – avgang til Fanøy

*

Felles konvoi til Fanøy.
14:00 Land kjenning på Fanøy
* Sal av effektar & konvoiavgift
* Skjærgårdsløye:  med aktiviteter for hele familien

?

Konsert i bedehuset?
22:00 Dans ved skulehuset med: Nybø Band (alias Veikingarna)
25:00 Song og spel i gavl og kratt
Sundag 25. juni:
08:55 Revelje  
11:00 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.

Programmet er på langt nær ferdig, så dette er berre ein peikepinn på kva som skal skje. Kva, tid og sted vil bli oppdatert etter kvart.

Vi førebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utan at me kan bli saksøkt eller stilt til ansvar for noko

Vel møøøtt i "veiking" i 2006!  

Veikingprogram i papir utgåve

 For dei som øsker å skrive ut årets konvoi program papirutgave kan gjøre det her. på åpne vedlagte PDF-fil. Skriv det helst ut 2-sidig og brett etterpå.   [Åpne her]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2009
 6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 22.09.08 av  © Linken