Florø - Stavang - Rognaldsvåg
Fredag 22. til Sundag 24. juni 2007
(Veik - Vedvarande - Vasekte )

Program

Fredag 22. juni
17:30 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
18:00 Revelje – avgang

*

Snauaste vegen til Stavang
19:35 Stavang
* Variert musikk og underhaldning
* Sal av røykjesild, poteter, lapskaus og Hansa-brus
* Sal av effektar og konvoiavgifta
22:00 Brygge dans m/Vimix
* Lettare servering 
* Du skal ikkje sove burt sumarnatta.
25:00 Song og spel i gavl og kratt
   
Laurdag 23. juni:
08:55 Revelje

09:00

Høve til proviantering  (A. Haave)
13:00 Revelje – avgang frå Stavang

*

Felles konvoi til Rognaldsvåg
14:00 Land kjenning i Rognaldsvågen
* Sal av effektar & konvoiavgift
* Tur rundt ytre Reksta
* Bli med ”Elias” på tur!
* Loppemarknad
* Sal av grillmat, fiskesuppe
16:00 Oppningsseremoni av Ballbingen
18:00 Jonsokbål, grill sjølv
22:00 Dans med: Nybø Band
(alias "Veikingarna")
* Mat og drikke
25:00 Jakta på kjærleiken held fram…
Sundag 25. juni:
08:55 Revelje  
11:00 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.

Vi førebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utan at me kan bli saksøkt eller stilt til ansvar for noko

Vel møøøtt i "veiking" i 2007!  

Skriv ut Veikingplakaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2009
 6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 22.09.08 av  © Linken