Florø - Bareksta - Fanøy
Fredag 27. til Sundag 29. juni 2008
(Veik - Vittig - Volumiøs )

Program

Fredag 27. juni:       Florø - Barekstad
17:30 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
18:00 Revelje – avgang

*

Snauaste vegen til Bareksta
19:00 Bareksta

*

Velkommen i Holmenbua
* Konvoiavgift & sal av Veiking effektar
* Bar & grill er åpen heile kvelden
S
al av mat og drikke.
22:00 Dans med "Bandits"
01:30 Suppe i Holmenbua
03:00 Slutt på servering
  Du skal ikkje sove burt sumarnatta, så då er det "Song og spel i gavl og kratt"
   
Laurdag 29. juni:      Barekstad - Fanøy
08:55 Revelje
10:00 Frukost i Holmenbus/kaia
12:00 Revelje – avgang frå Bareksta

*

Felles konvoi til Fanøya
13:00 Land kjenning i Fanøy
* Sal av effektar & konvoiavgift
14:00 Demo av redning ved Redningsselskapet
   

14:30

Havlandet Kajakkrace på Fanøyvågen
* Skjærgårds løye
19:00 Foredrag:”Med kajakk på Grønland” i bedehuset,  Inngang kr 150,-
22:00 Dans i skulehuset m/ Nybø Band
* Mat og drikke
Sundag 25. juni:       Fanøy - Heim
08:55 Revelje  
11:00 Høgmesse (hugs radio!) –hemreise.
Slutt Heimreise etter eget ønske.

Programmet er melombels, og kun ein peikepinn på kva som kan skje. Jo nærmere konvoien ein kjem jo meir treffsikkert vil det bli. Så me forebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utan at me kan bli saksøkt eller stilt til ansvar for noko

Vel møøøtt i "veiking" i 2008!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien 1996 - 2009
 6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 22.09.08 av  © Linken