Florø - Fanøy - Barekstad
Fredag 27. til Sundag 29. juni 2014
(Veik - Veksande - Viljesterk)

Fredag 27. juni  
Florø - Fanøy
17:30 Samling på Florøvika.

*

rens av forgassar og slikt.
18:00 Revelje – avgang

*

Snauaste vegen til Fanøya
19:30 Askrova

*

Velkommen
* Konvoiavgift kr 10- . Sal av Veiking effektar (Støtt dei Veike)
* Sal av mat og drikke. Butikk, bar & Grillmat og slikt anna ein treng
22:00 Dans med "Hæla i taket"
25:00 "Song og spel i gavl og kratt"
   
Laurdag 28. juni
 
Fanøy  - Barekstad
08:55 Revelje
08:30 Frukost på Batalden Landhandel  (Bruk nærbutikkane)
09:00 Sortering av mjølkeglass, diselfilter, solkrem, kaviar og proviantering.
12:00 Revelje – felles avgang mot Barekstad
13:30 Land kjenning i Barekstad
  Song og spel
  Leikar og konkurransar for ungane

*

Sal av grullmat og drikke
* Song og spel
22:00 Dans og lettere servering
  Betalings automat
24:00 Fiskesuppe
25:00 Jag vil ha dig!
Sundag 29. juni
 Barekstad - Heim
08:55 Revelje   -  Felles frokost
11:00 Høgmesse (hugs radio!)
Slutt Heimreise etter eget ønske.

Programmet er kun ein peikepinn på kva som kan skje. Jo nærmere konvoien ein kjem jo meir treffsikkert vil det bli. Så me forebeheld oss alle rettar til programendringar utan forvarsel utan at me kan bli saksøkt eller stilt til ansvar for noko.

100% fornøyd eller pengane tilbake.


Me ynskje at våre konvoideltakare skal være 100% fornøgd?  Skulle me mislukkast i det, kan du søke om å få tilbakebetalt konvoiavgifta. Klagen må komme inn skriftlig frå skipperen på frtøyet, der det må begrunner kva som gjekk gale.

Vel møøøtt i "veiking" i 2014!  

Last ned årets VEIKINGPROGRAM og  PLAKAT. Skriv det ut og gi det til venner og bekjendte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
Florø - Stavang - Askrova

 

 

Veikingkonvoien
1997 - 2017
6900 Florø.   Tlf: 97536021 eller 90505161
E-post: post@veikingkonvoien.com    Web:  http//www.veikingkonvoien.com

Revidert: 18.08.16